22Bet zasady i warunki

1. TERMINY OGÓLNE I DEFINICJE

W skrócie:

 • Witryna 22Bet jest obsługiwana przez TechSolutions Group N.V.
 • Organizacja gier odbywa się na podstawie licencji Curacao 8048/JAZ, ważnej do 2023 roku

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w www.22bet.com, serwisie z grami obsługiwanym przez TechSolutions Group N.V. – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną zgodnie z prawem Curaçao (numer rejestracyjny 144920), której siedziba mieści się w Abraham Mendez Chumaceiro Boulevard 50, Curaçao (dalej „Firma” lub „22BET”). Licencja dla 22BET o numerze 8048/JAZ została wydana 16 listopada 2018 roku i pozostaje ważna do 28 listopada 2023 roku.
TechSolutions (CY) Group Limited (numer rejestracyjny HE 377018) z siedzibą w Parthenonos 5, Flat 103, 2020, Nikozja, Cypr, współpracuje z www.22bet.com w charakterze agenta rozliczeniowego.
Niniejszy Regulamin określa zasady i procedury dotyczące otwierania i obsługi kont klienta, wpłacania i wypłacania środków, obstawiania zakładów, wypłacania wygranych i rozstrzygania sporów. Klikając „akceptuj” lub odwiedzając serwis i korzystając z niego, klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje treść niniejszego Regulaminu, a także Polityki prywatności, Regulaminu zakładów, Regulaminów poszczególnych dyscyplin sportowych oraz innych polityk i procedur zamieszczonych w serwisie.

1.1. DEFINICJE POJĘĆ WYSTĘPUJĄCYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE:

Zakład – obarczona ryzykiem umowa obejmująca uzyskanie potencjalnej wygranej, zawarta między klientem a bukmacherem na podstawie ustalonych zasad, której spełnienie jest uwarunkowane przebiegiem wydarzenia, którego wynik nie jest znany w momencie zawierania umowy. Zakłady są przyjmowane na warunkach oferowanych przez bukmachera.

Wynik – rezultat wydarzenia (wydarzeń), na które postawiono zakład.

Klient lub gracz – osoba zawierająca z bukmacherem zakład na wynik.

Anulowanie zakładu – wynik wydarzenia, dla którego nie rozstrzygnięto zakładu i za który nie została wypłacona wygrana. Jak określono w Regulaminie, w przypadku „anulowania zakładu” umowa między klientem a bukmacherem jest uznawana za niezawartą, a stawka jest zwracana.

Regulaminowy czas gry – czas trwania meczu określony regulaminem odpowiedniej dyscypliny sportowej, w tym czas doliczony przez sędziego. Regulaminowy czas gry nie obejmuje dogrywki, konkursu rzutów karnych itp. 

Firma”, „22BET” lub „bukmacher 22bet” należy rozumieć jako TechSolutions Group N.V. 

Serwis” należy rozumieć jako www.22bet.com.
Jeśli dostępne są inne wersje językowe niniejszego Regulaminu, zawsze obowiązuje jego wersja angielska.

1.2 ZMIANY TREŚCI REGULAMINU:

Ze względu na zmiany w zakresie prawa i regulacji, zmiany wynikające z warunków działalności, a także w przypadkach uzasadnionej konieczności, treść niniejszego Regulaminu może podlegać okresowym zmianom. Warunki obejmujące wcześniej postawione zakłady nie ulegną zmianie.
W miarę możliwości Firma powiadomi graczy o wszelkich istotnych zmianach, lecz klient powinien regularnie odwiedzać stronę z Regulaminem w celu sprawdzenia aktualizacji i zapoznania się z wszelkimi zmianami.

2. WARUNKI OGÓLNE

Najważniejsze informacje:

 • Grać mogą osoby pełnoletnie
 • Każdy gracz może posiadać jedno konto
 • Skargi należy wnosić w ciągu 10 dni od momentu stwierdzenia naruszenia swoich praw
 • Po 3 miesiącach bez aktywności konto gracza zostanie zablokowane
 • Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu
 • Wypłata wygranej nie może przekroczyć 30 dni od rozliczenia
 1. Ten serwis jest zarządzany przez TechSolutions Group N.V. na podstawie posiadanej licencji nr 8048/JAZ2017-067 oraz licencji Kahnawake nr 00867 wydanej 19 maja 2021 roku. Siedziba operatora mieści się pod adresem Abraham Mendez Chumaceiro Boulevard 50, Curaçao. Agentem rozliczeniowym jest TechSolutions (CY) Group Limited (nr rej. HE 377018) z siedzibą w Parthenonos 5, Flat 103, 2020, Nikozja, Cypr.
 2. Bukmacher 22bet przyjmuje zakłady na wydarzenia sportowe i inne wydarzenia mające miejsce na całym świecie.
 3. Zakłady przyjmowane są tylko od osób, które ukończyły 18 rok życia lub wiek pełnoletniości w swojej jurysdykcji (jeżeli wiek pełnoletniości jest wyższy niż 18 lat) i akceptują Regulamin Zakładów bukmachera. Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie niniejszego regulaminu. Dokonując rejestracji i grając na stronie, oświadczasz, że nie jesteś osobą uzależnioną od hazardu.
 4. Zakładów nie mogą stawiać następujące osoby:
  1. ‎osoby poniżej 18 roku życia w momencie przyjmowania zakładu;
  2. ‎osoby będące bezpośrednimi uczestnikami obstawianych wydarzeń (np. sportowcy, trenerzy, sędziowie, właściciele klubów lub członkowie zarządów klubów, a także inne osoby, które mogą mieć wpływ na wynik wydarzenia) oraz wszystkie osoby działające w ich imieniu;
  3. ‎osoby reprezentujące innych bukmacherów;
  4. osoby, które nie mogą zawierać umowy z bukmacherem ze względu na obowiązujące przepisy prawa.
 5. Obstawiający ponosi odpowiedzialność na naruszenie punktów 4 i 5 niniejszego Regulaminu. W przypadku naruszenia Regulaminu bukmacher zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty wygranych lub zwrotu stawki oraz anulowania wszelkich zakładów. Bukmacher nie ponosi odpowiedzialności w odniesieniu do chwili uzyskania wiedzy, że klient należy do jednej z wymienionych wyżej kategorii osób. Oznacza to, że bukmacher ma prawo do podjęcia powyższych środków w dowolnym momencie, gdy okaże się, że klient jest osobą, którą można określić w wyżej wspomniany sposób.
 6. Dostęp i/lub korzystanie z serwisu (w tym niektórych lub wszystkich produktów oferowanych na stronie) może być nielegalny w niektórych państwach (w tym, na przykład, w Wielkiej Brytanii itd.). Fakt, że serwis jest dostępny w takim państwie i/lub jurysdykcji, lub że jest dostępny w języku urzędowym dowolnego z takich państw, nie stanowi potwierdzenia uzyskania oficjalnego upoważnienia lub podstawy prawnej do korzystania z naszego serwisu strony internetowej i wpłacania środków na konto lub wypłacania wygranych. Dostępność serwisu nie oznacza, że zawiera jakiekolwiek oferty, namowy lub zaproszenie do korzystania lub subskrybowania zakładów sportowych, gier hazardowych lub wszelkich innych usług na terenie jurysdykcji, na której taka działalność jest zabroniona.
 7. Ponosisz odpowiedzialność za ustalenie czy dostęp i/lub korzystanie z serwisu jest zgodne z prawem obowiązującym na terenie Twojej jurysdykcji i gwarantujesz, że gry hazardowe są legalne na terytorium Twojego miejsca zamieszkania. Otwierając konto i/lub korzystając z naszego serwisu, musisz się upewnić, że Twoja aktywność jest legalna na terytorium Twojego miejsca zamieszkania. Gwarantujesz również i akceptujesz, że przed dokonaniem rejestracji w serwisie otrzymałeś/-aś poradę prawną.
 8. Jeśli Firma uzyska informacje, że klient jest rezydentem państwa, na terenie którego korzystanie z serwisu jest zabronione prawnie, Firma ma prawo do zamknięcia konta i zwrócenia wszystkich środków pozostałych na koncie w momencie jego zamknięcia (po odjęciu wszelkich wygranych uzyskanych po ostatniej wpłacie depozytu). Przed korzystaniem z serwisu klient ma obowiązek upewnienia się, że nie narusza przepisów prawa i regulacji obejmujących branżę hazardową na terenie jego miejsca zamieszkania. Hazard internetowy jest zabroniony w niektórych państwach, co może się wiązać z zakazem dokonywania płatności i przelewów pieniężnych związanych z hazardem. Przed dokonaniem rejestracji w serwisie zalecamy zasięgnięcie porady prawnej. Rejestracji w naszym serwisie nie mogą dokonać użytkownicy z następujących państw: Wielka Brytania, Rosja, USA, Białoruś, Łotwa, Cypr, Francja, Izrael, Estonia, Ukraina, Litwa, Malta, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Belgia. Biorąc pod uwagę zmieniające się przepisy prawa, klient jest zobowiązany do regularnego aktualizowania swojej wiedzy na temat zmian w prawie.
 9. Bukmacher ma prawo do odmowy przyjęcia zakładów od klientów nie przestrzegających niniejszego Regulaminu. 
 10. Bukmacher zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zakładów od dowolnej osoby bez podania przyczyny.
 11. Wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte na podstawie danych dostarczonych przez centrum przetwarzania.
 12. Wypłata wygranych obstawiającemu następuje w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty oficjalnej publikacji wyników ostatniego wydarzenia na kuponie zakładowym.
 13. Zwycięskie kupony zakładowe zostaną wypłacone w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty wydarzenia określonego na kuponie zakładowym.
 14. Po otrzymaniu wygranych obstawiający jest zobowiązany do sprawdzenia prawidłowości ich wartości. W przypadku, gdy obstawiający nie zgadza się z wysokością wygranych, należy powiadomić o tym bukmachera, przedstawiając numer swojego konta, datę, godzinę, wydarzenie, stawkę, wybór, kurs oraz powody braku zgody. Wszelkie reklamacje dotyczące wygranych przyjmowane są w ciągu 10 (dziesięciu) dni. Reklamacje dotyczące wszystkich kalkulacji zakładów na e-sport na żywo są przyjmowane w ciągu 72 godzin od momentu zakończenia gry.
 15. Zakład postawiony przez klienta zostanie uznany za wygrany, jeśli wszystkie wyniki określone w takim zakładzie są wytypowane prawidłowo.
 16. Warunki zakładów (kursy, handicapy, sumy, maksymalne limity stawek itd.) mogą zostać zmienione po każdym zakładzie, co nie wpływa na warunki zakładów postawionych w tym czasie. Przed zawarciem umowy klient powinien sprawdzić wszystkie zmiany w aktualnych rynkach przedmeczowych.
 17. Zakłady postawione na wydarzenia, których wynik jest znany w momencie stawiania zakładu, zostaną rozstrzygnięte po kursie 1.
 18. Zgodnie z niniejszym Regulaminem w przypadku sporu między klientem (stroną umowy) a bukmacherem w dowolnej kwestii dotyczącej przestrzegania i realizacji umowy dotyczącej zakładów zawartych między klientem (stroną umowy) a bukmacherem, w tym wypłat, wyników, kursów oraz innych istotnych warunków umowy, a także kwestii uznania umowy za niezawartą lub nieważną, strony uzgadniają, że wszelkie spory zostaną rozstrzygnięte na drodze doręczenia skargi stronie przeciwnej (postępowanie przedprocesowe).
 19. W ramach postępowania przedprocesowego strona, która uważa, że jej prawa zostały naruszone, jest zobowiązana do przedstawienia pisemnej skargi stronie przeciwnej. W przypadku, gdy skarga jest skierowana do bukmachera, zostanie ona dostarczona do siedziby bukmachera wskazanej w odpowiednich dokumentach założycielskich i potwierdzonej odpowiednim odpisem z publicznego rejestru spółek. Jeżeli skarga jest skierowana do klienta (strona umowy), zostanie dostarczona do miejsca jego zamieszkania (lub pobytu).
 20. Skargę należy wnieść w ciągu 10 (dziesięciu) dni od dnia, w którym strona wykryła lub powinna wykryć naruszenie swoich praw. Do skargi należy załączyć dokumenty potwierdzające zasadność roszczeń. W przypadku braku przedstawienia podstaw do wskazanych roszczeń, skarga zostanie zwrócona bez uprzedniego rozpatrzenia. Roszczenia dotyczące kalkulacji zakładu w przypadku e-sportu na żywo są przyjmowane w ciągu 72 godzin od momentu zakończenia gry.
 21. W przypadku awarii technicznych, niedokończonych transmisji itp., zakłady e-sportowe na żywo zostaną zwrócone tylko w przypadku wydarzeń, które nie miały miejsca lub nie zostały rozstrzygnięte przez bukmachera.
 22. W przypadku popełnienia błędu przez pracownika podczas przyjmowania zakładu (oczywiste literówki na liście wydarzeń, różnice kursów między oferowanymi rynkami zakładowymi a zakładami itp.), lub gdy przyjęty zakład narusza zasady Regulaminu, lub w przypadku innych kwestii wskazujących na nieprawidłowość zakładu, bukmacher zastrzega sobie prawo do unieważnienia takich zakładów. Zwrot takich zakładów nastąpi w formie wypłaty po kursie 1.
 23. W przypadku oczywistych błędów w kursach, taki zakład zostanie rozstrzygnięty na podstawie ostatecznego wyniku, po odpowiednim kursie dla danego rynku.
 24. W przypadku podejrzeń o niesportowy format meczów firma zastrzega sobie prawo do zablokowania zakładów na wydarzenie sportowe do czasu końcowej decyzji organizacji międzynarodowej i unieważnienia zakładów w sytuacji potwierdzenia faktu niesportowego charakteru wydarzenia sportowego. Takie zakłady zostaną wypłacone po kursie „1”. Administracja nie jest zobowiązana do przedstawienia klientom odpowiednich dowodów.
 25. Jeśli strona nie rozpatrzy roszczenia w wyznaczonym terminie, strona zarzucająca naruszenie swoich praw ma prawo skierować sprawę do sądu właściwego dla państwa siedziby bukmachera.
 26. Klienci zostaną poinformowani o wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie. Zakłady postawione po określonej dacie podlegają zmienionemu Regulaminowi. Warunki wcześniej postawionych zakładów pozostaną niezmienione.
 27. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego hasła i numeru konta otrzymanych podczas rejestracji. Wszystkie zakłady zarejestrowane u bukmachera są ważne. Anulowanie zakładów podlega niniejszemu Regulaminowi. W przypadku, gdy dane logowania znajdą się w posiadaniu stron trzecich, konieczne jest poinformowanie bukmachera oraz zmiana loginu i hasła, oraz zmiana hasła do poczty elektronicznej na silniejsze. Zabronione jest udostępnianie stronom trzecim kodów do podjęcia środków lub kodów do zmiany numeru telefonu.
 28. Firma bukmacherska 22bet w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta za jakiekolwiek pośrednie lub przypadkowe straty lub szkody (w tym utratę zysków), nawet w przypadku powiadomienia o możliwym wystąpieniu strat lub szkód.
 29. Problemy z połączeniem podczas otrzymywania potwierdzenia zakładu nie przyczyniają się do jego anulowania.
 30. Postawienie zakładu stanowi potwierdzenie, że klient akceptuje niniejszy Regulamin Zakładów.
 31. Tylko wyniki wydarzeń opublikowane przez bukmachera są podstawą do rozstrzygnięcia zakładów i określenia wygranych. Wszelkie reklamacje dotyczące wyników, dat i faktycznego czasu rozpoczęcia wydarzenia będą rozpatrywane tylko po przedstawieniu oficjalnych dokumentów wydanych przez odpowiednie federacje sportowe.
 32. Firma bukmacherska nie rozpatrzy reklamacji związanych z transliteracją (lub tłumaczeniem) nazw drużyn, nazwisk zawodników lub lokalizacji zawodów. Nazwa turnieju jest podawana wyłącznie dla wygody klienta. Ewentualne błędy w nazwie turnieju nie stanowią podstawy do zwrotu stawki.
 33. Każdy zarejestrowany klient może posiadać tylko jedno konto. Klient może zarejestrować tylko jedno konto na rodzinę, adres, adres e-mail, adres IP, kartę kredytową/debetową, e-portfel lub metodę płatności elektronicznej. Osoby powiązane z klientem w inny sposób również nie mogą dokonać rejestracji w serwisie.
 34. W przypadku
  1. ponownej rejestracji (pod nowym imieniem i nazwiskiem), podania obcych, nieważnych, sfałszowanych dokumentów (także zmodyfikowanych z wykorzystaniem różnych programów i edytorów graficznych);
  2. wielokrotnych łamań regulaminu firmy przez użytkowników;
  3. wątpliwości dotyczące autentyczności danych tożsamości użytkownika lub prawdziwości podanych informacji (adresu, karty kredytowej lub debetowej, innych danych);
  4. różnego typu oszustwa, obejmujące, lecz nie tylko wymienione poniżej przypadki, dokonywane przez Użytkownika lub dowolną inną osobę działającą w jego imieniu, lub w zmowie z Użytkownikiem: a) oszustwo związane z refundacją depozytów lub rake; b) wykorzystania skradzionej lub nieudokumentowanej karty bankowej jako źródła środków pieniężnych; c) wszelkich zrealizowanych czynności bądź prób ze strony użytkownika, które możemy w uzasadniony sposób traktować jako nielegalne na terenie dowolnej jurysdykcji, dokonanych umyślnie lub z zamiarem oszukania nas i/lub ominięcia ustawowych ograniczeń, niezależnie od tego, czy taka czynność lub próba ostatecznie doprowadzi do strat, lub szkód;
  5. dysponowania informacją o wyniku wydarzenia podczas zawierania zakładów;
  6. możliwości wpływu użytkownika na wynik wydarzenia poprzez bezpośredni udział w meczu (zawodnicy, sędziowie, trenerzy itp.) lub osobę działającą w ich imieniu;
  7. zawierania zakładów przez grupę użytkowników działających wspólnie (syndykat), aby zwiększyć limity wyznaczone przez firmę, jak również zmowy z innymi osobami, by osiągnąć nieuczciwą korzyść poprzez programy bonusowe lub jakiekolwiek inne promocje oferowane przez firmę;
  8. podejrzenia o wykorzystywanie przez użytkownika specjalnego oprogramowania lub narzędzi technicznych do zautomatyzowania procedury zawierania zakładów, obejmujące również (lecz niekoniecznie tylko wymienione poniżej): wykorzystywanie usterek, wad lub błędów naszego oprogramowania (również gier); korzystanie z postronnego sprzętu i oprogramowania lub systemów analitycznych, obejmujących między innymi oprogramowanie, które umożliwia grę bez interwencji człowieka (np. boty) itp.,
  9. stosowania wszelkich nieuczciwych metod otrzymywania informacji lub omijania nałożonych przez firmę ograniczeń, –
   Administracja firmy zastrzega sobie prawo do zażądania od podejrzanego użytkownika jakichkolwiek dokumentów według wyboru firmy, potwierdzających jego tożsamość oraz inne dane podane przez użytkownika (np. dane dowodu osobistego, dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania, dokumentu pobytowego), oraz do anulowania jakichkolwiek transakcji, zanim wszystkie informacje zostaną sprawdzone. Firma ma prawo do dokonania weryfikacji tożsamości użytkownika za pośrednictwem wideokonferencji lub do przesłania dokumentów drogą pocztową. Weryfikacja dokumentów (otrzymanych danych) może potrwać do 72 godzin po ich otrzymaniu. Użytkownik zostanie poinformowany o skutkach wideokonferencji w ciągu 5 dni roboczych po jej zakończeniu. W przypadku udowodnienia, że otrzymane informacje nie są wiarygodne, firma ma prawo według własnego uznania zdecydować o następujących krokach (lecz nie tylko wymienione): anulowanie wszystkich zakładów i zawieszenie wypłat środków na okres trwania dochodzenia, jak również kontynuowanie weryfikacji konta, wymagając dostarczenia dokumentów niezbędnych do szczegółowej weryfikacji konta.
 35. W przypadku rezygnacji z weryfikacji firma ma prawo do anulowania zakładów zawartych na takim koncie (jak również na wszystkich dublowanych kontach). Administracja ma również prawo do podjęcia wszelkich możliwych kroków, (lecz nie tylko wymienione): zablokowania konta oraz zamrożenia dostępnych środków, dopóki właściciel konta nie zostanie zidentyfikowany, oraz zweryfikowane metody deponowania środków.
 36. Po zakończeniu niniejszego postępowania firma na podstawie zasad słuszności i uczciwości ma prawo do podjęcia dowolnej decyzji, a mianowicie:
  1. zablokować (zamknąć) konto (jak również dublowane konta), co może spowodować:
   1. unieważnienie i anulowanie wszystkich bonusów, darmowych zakładów i wygranych otrzymanych przy wykorzystaniu tych bonusów i darmowych zakładów;
   2. anulowanie wszystkich wygranych z konta głównego lub dublowanego oraz zwrotu stanu konta w dniu rozpoczęcia postępowania (pomniejszone o wszelkie anulowane wygrane); firma może również odzyskać wszelkie kwoty, które powinny zostać zwrócone do nas z takiego konta dublowanego bezpośrednio z któregokolwiek z kont użytkownika (również z innego dublowanego konta).
  2. według naszego uznania (w wyjątkowych przypadkach), umożliwić korzystanie z konta głównego i zweryfikować go, natomiast wszystkie zakłady zawarte przez Użytkownika z dublowanego konta zostaną anulowane. Zdublowane konto(a) zostanie zablokowane i/lub anulowane według uznania firmy (decyzja zostanie podjęta na podstawie analizy wszystkich faktów naruszenia, dla każdego przypadku indywidualnie).
 37. Konto zostaje zablokowane po 3 miesiącach braku aktywności. W celu odblokowania konta proszę skontaktować się ze Działem Bezpieczeństwa, pisząc na adres security@22bet.com
 38. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek klienta, bukmacher może zmienić walutę konta. W tym celu klient powinien przesłać stosowną prośbę, pisząc na adres security@22bet.com z tematem wiadomości „CHANGE OF CURRENCY”. Do e-maila należy załączyć zdjęcie pierwszej strony paszportu klienta. Za taką transakcję bukmacher pobiera 10% przewalutowanej kwoty.
 39. Właściciel konta potwierdza, że wszelkie aktywności na swoim koncie wykonuje samodzielnie. Jeśli konto jest zarządzane przez strony trzecie, właściciel konta ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostęp do konta.
 40. Bukmacher zastrzega sobie prawo do aktualizowania treści niniejszego Regulaminu i dodania nowych zasad w dowolnym momencie. W takim przypadku nowy Regulamin lub wersja Regulaminu ma zastosowanie natychmiast po opublikowaniu w serwisie.
 41. Czym jest uzależnienie od hazardu?‎‎ Problemy z hazardem są związane z problemami zdrowia psychicznego, takimi jak depresja,
  lęki i myśli samobójcze. Mogą one wpływać na relacje rodzinne, zawodowe, na wyniki w nauce i mogą nawet prowadzić do bankructwa lub przestępstw.
  Hazard należy traktować jako formę rozrywki, a nie sposób zarabiania pieniędzy.
  Hazard to emocjonujące hobby zapewniające rozrywkę. Niestety w niektórych przypadkach zaangażowanie w tego rodzaju aktywność może prowadzić do problemów. Dlatego dbamy o naszych klientów i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić im odpowiedzialne korzystanie z naszego serwisu, bez negatywnych konsekwencji. Nasze produkty i usługi reklamujemy w sposób odpowiedzialny i nie skierowany na osoby młode lub wrażliwe.‎
 42. Hazard wśród niepełnoletnich. Nasza firma nie zezwala niepełnoletnim (poniżej 18 roku życia) brać udziału w zakładach. Podejmujemy wszelkie dostępne środki ostrożności mające na celu uniknięcie naruszenia tej zasady. Gwarantujemy, że osoby niepełnoletnie nie należą do grupy docelowej naszych reklam, sponsoringu oraz kampanii marketingowych. ‎
 43. Zapobieganie uzależnieniu od hazardu.‎‎ Żadna kampania reklamowa nie wprowadza użytkowników w błąd i nie zniekształca charakteru usług dla potencjalnie wrażliwych graczy. Klienci są informowani o szansach na wygraną oraz potencjalnym ryzyku. Usługi są świadczone na podstawie opłaconej kwoty, a nadmierne wydatki nie są zalecane.
  Prosimy odpowiedzieć sobie na poniższe pytania. Jeśli odpowiesz „tak” na wszystkie pytania, prawdopodobnie masz problem z hazardem: ‎
  1. Nie jesteś w stanie kontrolować swoich wydatków?
  2. Czy w celu dalszej gry pożyczasz lub kradniesz pieniądze?
  3. Czy spędzasz mniej czasu z rodziną i bliskimi?
  4. Czy negatywnie reagujesz na opinie innych osób na temat Twojej aktywności hazardowej?
  5. Czy straciłeś/-aś zainteresowanie swoim hobby lub dotychczasowym sposobem spędzania wolnego czasu?
  6. Czy czujesz przygnębienie lub masz myśli samobójcze z powodu niepowodzeń hazardowych?
  7. Czy kiedykolwiek skłamałeś/-aś w celu ukrycia ilości pieniędzy lub czasu poświęconych na hazard?
 44. Nigdy nie jest za późno, aby przyznać się do uzależnienia i zacząć z nim walczyć. Cenimy naszych klientów i w żadnym wypadku nie przyczynimy się do postępu takiej choroby. 
  Przeczytaj poniższe informacje, które pomogą Ci zmniejszyć ryzyko uzależnienia od hazardu:
  1. Nie traktuj hazardu jako główne źródło dochodu.
  2. Ustaw limity czasu i pieniędzy, które zamierzasz poświęcić na grę. Zawsze przestrzegaj ustalonych ograniczeń.
  3. Nie uprawiaj hazardu, jeśli:
  4. Znajdujesz się pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.
  5. Czujesz przygnębienie.
  6. Stawiaj tylko taką ilość pieniędzy, którą możesz stracić.
  7. Nie próbuj odrabiać strat.
 45. Klienci 22bet są informowani o kursach oraz potencjalnych konsekwencjach i ryzyku przegranej.
  Możesz poprosić o pełną historię postawionych zakładów. Dostęp do wpłat oraz wypłat środków można uzyskać w sekcji „Moje konto”. 
  Nasi klienci mogą skorzystać z opcji samowykluczenia.
  W celu uzyskania pomocy napisz do Obsługi Klienta, a jeśli to konieczne, skorzystaj z opcji samoograniczenia. Klientom, którzy chcą ograniczyć swoją aktywność hazardową, oferujemy dobrowolną usługę samowykluczenia, która pozwala na zamknięcie konta lub wprowadzenie ograniczeń na grę w Serwisie na jeden z następujących okresów: 1 miesiąc, 6 miesięcy lub 1 rok. Po zastosowaniu samowykluczenia konto zostanie zamknięte do czasu wygaśnięcia wybranego okresu. Po zakończeniu okresu samowykluczenia klient może ponownie korzystać z dowolnej usługi po skontaktowaniu się z Obsługą Klienta.
  Klient może wnioskować o zniesienie ograniczeń z konta przed zakończeniem okresu samowykluczenia, lecz ostateczna decyzja należy do Firmy.
  Zapewniamy wsparcie graczom borykającym się z problemami z hazardem – pomoc jest łatwo i nieustannie dostępna oraz rejestrowana. Monitorujemy wszystkie zgłoszenia. 
 46. ‎22bet oferuje opcję samoograniczenia, która pozwala na zamknięcie konta na określony czas: tydzień, miesiąc, 6 miesięcy, rok. Twoje konto zostanie zablokowane tylko po otrzymaniu przez nas wiadomości wskazującej okres blokady.
  Dołożymy wszelkich starań, aby zapobiec tworzeniu przez Ciebie nowych kont i będziemy je blokować. Twoje konto zostanie automatycznie odblokowane po zakończeniu określonego przez Ciebie czasu. Aby skorzystać z tej usługi, skontaktuj się z nami, pisząc na adres block@22bet.com.
 47. W okresie samowykluczenia Klient nie może podjąć próby założenia nowego konta i zgadza się, że Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej ani w inny sposób nie jest odpowiedzialna za dalszą grę hazardową lub korzystanie z nowych kont na stronie pod innym nazwiskiem i adresem.

3. OGÓLNY REGULAMIN ZAKŁADÓW

Najważniejsze informacje:

 • Maksymalna wygrana to równowartość 600k EUR
 • Zarejestrowane zakłady nie mogą być anulowane
 • Oficjalne strony można znaleźć w sekcji „Główne źródła informacji”
 • Słownik skrótów dostępny w pkt. 17

Bukmacher przyjmuje zakłady na podstawie listy rynków zakładów z określonymi kursami odpowiadającymi przewidywanemu prawdopodobieństwu uzyskania danego wyniku.

 1. Minimalna stawka na pojedyncze wydarzenie wynosi 0.30$/0.20€.
 2. Maksymalna stawka jest określana przez bukmachera indywidualnie dla każdego wydarzenia. Maksymalna stawka różni się w zależności od dyscypliny sportowej i wydarzenia. Jeśli zakład akumulatorowy (systemowy) obejmuje kilka wydarzeń z różnymi limitami stawki, obowiązuje najniższa maksymalna stawka. Maksymalny kurs pojedynczego zakładu wynosi 200, a akumulatorowego 500.
 3. Maksymalna wysokość wygranej wynosi 600 000€ (lub równowartość w innej walucie) za zakład.
 4. Bukmacher zastrzega sobie prawo do ograniczenia maksymalnej stawki lub kursów określonych wydarzeń, jak również ograniczenia lub zwiększenia maksymalnej stawki lub kursów dla pewnych klientów bez uprzedzenia i uzasadnienia.
 5. Możliwość wielokrotnego obstawiania tego samego wyniku lub kombinacji wyników przez tego samego gracza może zostać ograniczona wedle uznania bukmachera.
 6. Zakład uważa się za przyjęty po zarejestrowaniu go na serwerze i potwierdzeniu online. Zarejestrowane zakłady nie podlegają zmianom lub anulowaniu.
 7. Zakłady są przyjmowane tylko na kwotę nieprzekraczającą aktualnego stanu konta klienta. Po zarejestrowaniu zakładu z konta pobierana jest jego stawka. Po rozstrzygnięciu zakładów wygrana jest przekazywana na konto klienta.
 8. Zakłady są przyjmowane przed rozpoczęciem wydarzenia; odpowiednia data, czas rozpoczęcia i związane z wydarzeniem informacje w sekcji „Sport” mają charakter orientacyjny. Wszelkie zakłady postawione po rozpoczęciu wydarzenia, bez względu na przyczynę, zostaną uznane za nieważne. Wyjątkiem są zakłady in-play (na żywo), które są przyjmowane w trakcie wydarzenia. Tego rodzaju zakłady będą uznawane za ważne do zakończenia wydarzenia.
 9. Zakłady SPORTOWE oraz NA ŻYWO nie podlegają zmianie lub usunięciu, z wyjątkiem określonych przypadków opisanych w punktach 10-14.
 10. Jeśli zakład pojedynczy zostanie anulowany, zostanie zwrócona odpowiednia stawka. W zakładach akumulatorowych i systemowych, jeśli zostanie anulowane jedno lub kilka wydarzeń takie wydarzenia nie będą brane pod uwagę podczas rozstrzygania zakładu.
 11. W przypadku nieprawidłowego rozstrzygnięcia zakładów (np. z powodu błędnie wprowadzonych wyników), takie zakłady zostaną przeliczone ponownie. Zakłady postawione w czasie pomiędzy błędnym rozliczeniem a ponownym przeliczeniem zostaną uznane za ważne. Jeśli stan konta gracza po ponownym obliczeniu będzie ujemny, stawianie zakładów będzie niemożliwe do momentu wpłacenia odpowiedniego depozytu.
 12. Wydarzenia sportowe zostaną uznane za przełożone lub odwołane tylko po oficjalnym ogłoszeniu takiego faktu przez organizatora wydarzenia za pomocą odpowiednich dokumentów, oficjalnych serwisów związków sportowych, stron internetowych klubów sportowych lub innego źródła informacji sportowej. Wydarzenia wymienione w sekcji „Sport” zostaną stosownie zaktualizowane.
 13. W przypadku umyślnego wprowadzenia w błąd personelu (pracowników bukmachera) przez podanie fałszywych danych oraz składania fałszywych zapytań odnośnie do zakładów, wypłat wygranych, wyników wydarzenia oraz innych danych lub zapytań tego rodzaju, zakład podlega anulowaniu. Niniejszy punkt dotyczy również osób niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia) oraz ich rodziców.
 14. W przypadku postawienia zakładu na znany wynik (np. przed aktualizacją wyników po zakończonym wydarzeniu), zakład zostanie anulowany.
 15. Zasada „Równoczesne zakończenie” oznacza wynik wydarzenia, w którym ogłoszono więcej niż jednego zwycięzcę wydarzenia, turnieju, mistrzostw itp. W przypadku ogłoszenia dwóch zwycięzców, podczas obliczania wygranej stawka zostanie podzielona przez 2. W przypadku ogłoszenia przynajmniej trzech zwycięzców zakłady zostaną rozstrzygnięte po kursie “1”. Niniejszy punkt nie obejmuje zakładów „Będzie wyżej”.‎
 16. Zakłady na mistrzostwa regionalne (piłka nożna, futsal, hokej itd.) zostaną rozstrzygnięte w ciągu 10 dni od publikacji wyników na oficjalnych stronach takich mistrzostw. Listę oficjalnych stron można znaleźć w sekcji „Główne źródła informacji”. W przypadku braku jednej z drużyn wszystkie zakłady zostaną rozstrzygnięte po kursie 1 (zwrócone). W takim wypadku niebiorąca udziału drużyna przegrywa walkowerem.
 17. Skrócone nazwy poszczególnych wydarzeń:
 • CK – rzuty rożne
 • ACE – asy
 • SO – wyrzucenie z boiska
 • PT – czas trwania kary
 • YC – żółte kartki
 • YRC – kartki (żółte i czerwone kartki)
 • MS – pudła
 • SOT – celne strzały
 • OFF – spalony
 • F – faule
 • SOG – strzały na bramkę
 • EB – dodatkowe zakłady
 • S – serie
 • FT – zdobyte rzuty wolne
 • ‎2P – zdobyte rzuty z gry za 2 punkty
 • ‎3P – zdobyte rzuty z gry za 3 punkty
 • R – zbiórki
 • AST – asysty
 • TOV – straty
 • BLK – bloki
 • DF – podwójne błędy
 • PC – słupek lub poprzeczka
 • BS – zablokowane strzały
 • C – atak
 • I – uwolnienie
 • WF – wygrywające wznowienie 

3.1 Sprzedaż kuponów

W skrócie:

 • Serwis oferuje sprzedaż kuponów przed rozstrzygnięciem zakładu
 • Usługa dostępna w zakładce „Moje zakłady”
 • Sprzedać można zakłady pojedyncze, akumulatorowe i systemowe

Firma oferuje funkcję „Sprzedaż kuponów”. Klient, który nie chce czekać na rozstrzygnięcie zakładu, ma możliwość sprzedaży firmie części lub całości kuponu zakładowego i natychmiastowego otrzymania pieniędzy na swoje konto. Usługa jest dostępna w sekcji „Moje konto – Historia zakładów” lub w „Moje zakłady” na kuponie zakładowym.

W oknie dialogowym klient może dokonać wyboru między pełną a częściową sprzedażą kuponu zakładowego. W tym oknie klient może wskazać za jaką część stawki chce otrzymać zwrot. Pozostała część pozostanie na kuponie zakładowym i będzie uwzględniona podczas rozstrzygania zakładu. Kwota jest potwierdzona przez naciśnięcie przycisku „Sprzedaj”.

Minimalna i maksymalna kwota sprzedaży jest określana indywidualnie dla każdego kuponu zakładowego. W niektórych przypadkach dostępna jest tylko pełna sprzedaż kuponu zakładowego. W innych przypadkach, w zależności od zakładu, klient może sprzedać kupon zakładowy w kilku częściach, w kilku osobnych transakcjach w ramach stawki.

Im dłużej klient trzyma otwarte okno dialogowe sprzedaży kuponu, tym bardziej rośnie szansa, że oferowana kwota sprzedaży kuponu zakładowego ulegnie zmianie. W przypadku zmiany okoliczności wydarzenia oferowana za kupon zakładowy cena również może ulec zmianie.

Sprzedaż kuponów zakładowych obejmuje zakłady pojedyncze, akumulatorowe i systemowe.

Sprzedaż kuponu zakładowego jest niemożliwa w następujących przypadkach:

 • ‎zakład został rozstrzygnięty;
 • ‎przynajmniej jeden z wyników na kuponie zakładowym został zablokowany;
  ‎kupon zakładowy zawiera wyniki, które nie mogą być sprzedane;
 • ‎kupon zakładowy został już sprzedany;
 • ‎oferowana klientowi cena za kupon zakładowy uległa zmianie. W takim przypadku klient powinien dokonać wyboru nowej kwoty sprzedaży kuponu zakładowego w oknie dialogowym;
 • ‎sprzedaż kuponu zakładowego może zostać zablokowana według uznania firmy bukmacherskiej. 

Firma nie ponosi odpowiedzialności w przypadkach, gdy usługa jest niedostępna z powodu problemów technicznych. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usługi w dowolnym czasie w stosunku do dowolnego wydarzenia, bez podania przyczyny. Sprzedaż kuponu zakładowego może zostać anulowana w przypadku wykrycia problemów technicznych na dowolnym etapie sprzedaży. W takim przypadku zakłady są rozstrzygane w tradycyjny sposób, na podstawie wyników wydarzenia.

Firma nie gwarantuje, że każdy zakład postawiony w serwisie jest objęty możliwością sprzedaży. Klient otrzyma informację o możliwości sprzedaży tylko po przyjęciu zakładu. Oferowana przez firmę kwota sprzedaży kuponu zakładowego nie podlega negocjacji. Klient ma prawo zaakceptować warunki sprzedaży lub odmówić sprzedaży kuponu zakładowego po określonej cenie.

Dostępna jest również funkcja „Autosprzedaż”. Korzystając z niej, klient wyznacza kwotę, za jaką chciałby sprzedać kupon zakładowy. Cena sprzedaży kuponu zakładowego będzie stale przeliczana na podstawie kursu, a kupon zostanie sprzedany automatycznie, gdy cena osiągnie wyznaczoną wartość.

Zanim dojdzie do automatycznej sprzedaży, klient może ręcznie sprzedać część lub całość kuponu zakładowego. W takim przypadku funkcja „autosprzedaży” zostanie dezaktywowana. 

Warunki „autosprzedaży” odpowiadają zasadom i ograniczeniom „sprzedaży kuponów”.

4. RODZAJE ZAKŁADÓW

Tutaj dowiesz się:

 • Jakie istnieją rodzaje zakładów
 • Jakie są warunki wygranej
 • Jak są rozliczane poszczególne zakłady

Kompania oferuje następne rodzaje zakładów:

4.1. ZAKŁAD POJEDYNCZY

Zakład Pojedynczy to jest zakład na wynik wydarzenia sportowego. Wygrana w zakładzie takiego rodzaju oblicza się w następny sposób: suma zakładu się mnoży na kurs proponowany dla tego wydarzenia.

4.2. AKUMULATOR

Zakład Akumulatorowy to jest zakład na kilka niezależnych wyników wydarzeń sportowych. Wygrana w zakładzie takiego rodzaju oblicza się w następny sposób: suma zakładu się mnoży na kursy proponowane dla wybranych wydarzeń. W przypadku, jeśli chociaż jeden wynik został nietrafiony – cały Zakład Akumulatorowy uznaje się za przegrany.

4.3. ZAKŁADY SYSTEMOWE

System -to zakład na pełną kombinację typów akumulatora, pewnego rozmiaru z  wcześniej wybranego elitarnej  ilością wydarzeń.
Maksymalna ilość wariantów w systemie – 184756.
Maksymalna liczba wydarzeń w systemie – 20.

Zwycięstwo w systemie dorównuje się sumie wygranych akumulatorów, wchodzących do systemu.

4.4. ZAKŁAD ŁAŃCUCHOWY

Zakład łańcuchowy – jest to zestaw zakładów pojedynczych (tzw. singli), składający się z wydarzeń niezależnych. Suma stawki na każdy singiel równa jest sumie zakładu łańcuchowego. Uczestnik samodzielnie wyznacza kolejność wydarzeń w zakładzie łańcuchowym i stawia tylko na pierwsze wydarzenie zakładu łańcuchowego. W takim rodzaju zakładów wprowadza się pojęcie „Licznik zakładu łańcuchowego”. Po zakończeniu każdego singla zakładu łańcuchowego jest wyliczana suma na tym „Liczniku zakładu łańcuchowego”. Początkowo równa się ona kwocie pierwszej stawki.

Jeżeli na „Liczniku zakładu łańcuchowego” pozostaje kwota mniejsza, niż początkowa kwota zakładu łańcuchowego, to kolejne wydarzenie zakładu łańcuchowego rozlicza się od kwoty, która pozostała na „Liczniku zakładu łańcuchowego”.

Kolejność rozliczenia zakładu łańcuchowego zależy od kolejności wydarzeń w zakładzie łańcuchowym a nie od czasu.

Kwota, która pozostaje na „Liczniku zakładu łańcuchowego” po rozliczeniu wszystkich stawek zakładu łańcuchowego, podlega wypłacie. Jeżeli kwota na liczniku zakładu łańcuchowego osiąga zera, to łańcuch zrywa się i zakład przegrywa.

4.5. ZAKŁAD WIELOKROTNY

Zakład wielokrotny ze stawką Lobby jest akumulatorem, składającym się z Lobby oraz zakładu systemowego, składającego się z kilku wydarzeń.

Lobby – wynik, który wpływa na wygranie zakładu wielokrotnego. Lobby może być zrobione jako zakład pojedynczy, tak i jako akumulator.

Zakład wielokrotny ma zawierać poza Lobby co najmniej trzy wydarzenia.

Jeżeli przegrywa stawka Lobby – przegrywa całkiem сały zakład. Jeżeli przegrywa zakład systemowy – przegrywa całkiem cały zakład.

Jeżeli wygrywa Lobby oraz zakład systemowy, współczynnik Lobby będzie pomnożony na współczynnik wygranej zakładu systemowego oraz na sumę jednego z zestawów zakładu systemowego.

Jeżeli w zakładzie wielokrotnym Lobby nie jest wybrane, to kupon zostanie rozliczony jako zakład systemowy. Zakład wielokrotny bez lobby, składający się tylko z singli ma rodzaj stawki „zakład systemowy”.

4.6. ZAKŁAD WARUNKOWY

Zakład warunkowy – zestaw zakładów (singli oraz akumulatorów), składający się z niezależnych wydarzeń.

Uczestnik samodzielnie określa kolejność wyników, wchodzących w zakład warunkowy.

Uczestnik zakładu samodzielnie określa kwoty stawek na każdy możliwy wynik. Kwota zakładu może być określona tylko na całość zakładu. W takim razie, na każdy możliwy wynik będzie brana maksymalna suma wygranej z poprzedniego wyniku. 

Jeżeli przegrywa pierwsza stawka – Zakład warunkowy przegrywa.

Rozliczenie  zakładu warunkowego przerywa się, jeżeli poprzednie wydarzenie rozliczone przegraną.

4.7. ANTY-AKUMULATOR

Antyakumulator – rodzaj zakładu  przeciwny akumulatorowi co do sposobu definiowania wygranej, tzn. zakład wygrywa jeżeli odpowiedni akumulator przegrywa. W zakładzie musi być dwa lub więcej wyników odrębnych wydarzeń, zakład wygrywa jeżeli chociażby jeden z wyników przegrywa.

Końcowy współczynnik anty-akumulatora rozlicza się na podstawie prawdopodobieństwa, przeciwległego prawdopodobieństwa wygranej akumulatora, złożonego z tych samych wyborów.

Jeśli po wszystkich trzech wynikach anty-akumulatora zostanie wypłacona współczynnikiem „1.00”,kwota zakładu powraca na konto.

4.8. SZCZĘŚLIWY

Szczęśliwy – jest to zbiór zakładów pojedynczych oraz wszystkich możliwych akumulatorów wybranych wydarzeń. Minimalna ilość wydarzeń dla tego rodzaju zakładów – 2, maksymalne – 8.

Aby wygrać zakład, należy odgadnąć co najmniej jeden z wyborów. 

4.9. PATENT

Patent – zbiór wszystkich możliwych akumulatorów z wybranych wydarzeń. Minimalna ilość wydarzeń dla takiego rodzaju zakładów – 3, maksymalna ilość – 8.

Aby wygrać, należy odgadnąć co najmniej jeden z wyborów (tzn. muszą być odgadnięte co najmniej dwa wyniki).

5. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WŁĄCZENIA WYBRANYCH WYNIKÓW WYDARZEŃ

 1. Do akumulatora można włączyć tylko jeden z zależnych wyników. Jeżeli do jednego akumulatora (zakładu systemowego) włączone są dwa i więcej zależnych wydarzenia, eliminuje się wydarzenia z mniejszym współczynnikiem z powyższego akumulatora (zakładu systemowego). Zależne wyniki (powiązane wydarzenia) – wynik jednej części zakładu wpływa na wynik innej części.
 2. Zakład na wydarzenie „Drużyna strzeli rzut karny Tak/Nie” przegra, jeżeli w podstawowym czasie gry nie było podyktowanego rzutu karnego.
 3. Zakład na wydarzenie „Jak będzie strzelona bramka”, „Kolejna bramka” przegrywają, jeżeli bramka, numer której zaznaczony w stawce, nie została strzelona.

6. PRZYJMOWANIE ZAKŁADÓW NA ŻYWO (LIVE)

 1. Zakłady na żywo przyjmowane są na podstawowe oraz dodatkowe wyniki. Można robić pojedyncze zakłady na żywo oraz łączyć je w akumulator.
 2. Zakład uważa się za zatwierdzony po rejestracji na serwerze oraz wydania potwierdzenia online. Przyjęty zakład nie ulega zmianom. Konsekwencja okoliczności, wymienionych w punkcie 2.7 rozdziału „Ogólne warunki”, możliwe jest rozliczenie zakładu na żywo ze współczynnikiem „1”.
 3. Zakłady bukmacherskie nie ponoszą odpowiedzialności za brak dokładności w bieżących wynikach meczów, na które są przyjmowane zakłady na żywo. Klientom należy korzystać z innych niezależnych źródeł informacji.
 4. Zakłady na żywo nie są redagowane lub anulowane.

7. WPŁATA I WYPŁATA ŚRODKÓW

Najważniejsze informacje:

 • Wpłat można dokonywać za pomocą:
  • Kont bankowych
  • Kart płatniczych 
  • Systemów płatności internetowych
  • E-portfeli
 • Wypłaty są realizowane całodobowo
 • Wypłaty należy dokonać tą samą metodą co wpłaty
 • Zwroty należy zgłaszać na support@22BET.com – dotyczy zweryfikowanych użytkowników 
 • Organizator ma prawo wymagać dokumentów uwierzytelniających tożsamość przed realizacją wypłaty

Klient może wpłacać i wypłacać środki ze swojego konta, korzystając z szeregu sposobów. Ze wszystkimi dostępnymi sposobami wpłaty oraz wypłaty środków można zapoznać się w dziale „Płatności”.
Minimalna i maksymalna kwota wpłaty i wypłaty środków jest uzależniona od wybranej przez klienta metody płatności.

1. Wpłaty depozytów:

 1. 22BET nie akceptuje wpłat od stron trzecich. Wpłat należy dokonywać tylko za pośrednictwem kont bankowych, kart bankowych Visa/MasterCard (ich właściciel jest odpowiedzialny za zapoznanie się z przepisami dotyczącymi hazardu obowiązującymi na terenie kraju jego stałego zamieszkania), systemów płatności Skrill/NETELLER lub innych portfeli/metod płatności zarejestrowanych na nazwisko klienta (administracja nie zaleca dokonywania wpłat z portfeli elektronicznych stron trzecich. Administracja zastrzega sobie prawo do zwrotu środków na konto właściciela takiego portfela elektronicznego, bez wcześniejszego powiadomienia).
 2. Jeśli podczas kontroli bezpieczeństwa wykryjemy, że klient naruszył niniejszy warunek, jego wygrane zostaną zatrzymane. Ponadto 22BET nie ponosi odpowiedzialności za utratę środków wpłaconych z kont stron trzecich.
 3. Transfer środków między graczami jest zabroniony.

2. Wypłaty:

 1. Wnioski o wypłatę są przetwarzane 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.
 2. Wypłata środków jest możliwa tylko za pośrednictwem metody płatności, za pomocą której dokonano wpłaty środków na konto. W przypadku wpłacania za pośrednictwem kilku metod płatności, wypłaty dokonane za pomocą poszczególnych metod płatności powinny być proporcjonalne do wpłat dokonanych za pośrednictwem tych metod.
 3. 22BET ma prawo do odmowy wypłacenia środków za pośrednictwem systemów płatności lub w gotówce, oferując przelew bankowy.
 4. Jeśli klient narusza określone przez Firmę zasady (nie przestrzega warunków Regulaminu, nie stawia zakładu przed dokonaniem wypłaty środków itp.), Firma zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosków o wypłatę oraz zatrzymania wygranych takiego klienta.
 5. W przypadku kont kryptowalutowych w walucie BTC, podczas wpłacania lub wypłacania środków za pośrednictwem systemu płatności Bitcoin nie jest pobierana prowizja.

3. Zwroty:

 1. W celu wypłaty zwrotu należy skontaktować się z Firmą, pisząc na adres: support@22BET.com. Zwroty są przekazywane tylko na zweryfikowane konta. W pozostałych przypadkach – jeśli konto nie zostało zweryfikowane – może być wymagane przeprowadzenie procedury weryfikacyjnej, w ramach której poprosimy klienta o przedstawienie następujących dokumentów: paszportu, kopii dowodu osobistego i dowodu wpłaty [zdjęcia karty kredytowej (wszystkie dane wrażliwe należy zasłonić), wyciągu bankowego, zrzutu ekranu portfela].
  Zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania, w celu zrealizowania zwrotu, kwoty równej wysokości opłaty pobieranej przez dostawcę usługi płatniczej.

4. Bezpieczeństwo i zgodność z prawem:

 1. W szczególnych okolicznościach i w odniesieniu do niektórych klientów, 22BET może podjąć decyzję o nieprzyznaniu rekompensaty (zwykle przyznawanej) za prowizję pobieraną przez systemy płatnicze podczas wpłaty lub wypłaty środków.
 2. Hazard internetowy może być nielegalny na terenie zamieszkania klienta. Jeśli ma to miejsce, gracz nie może użyć swojej karty płatniczej w celu zrealizowania transakcji.
 3. Dział bezpieczeństwa 22BET ma prawo do:
 1. odrzucenia wniosków o wypłatę środków, jeśli wpłaty zostały dokonane za pośrednictwem systemów e-płatności;
 2. odmowy wypłacenia środków, jeżeli kwota wpłaty lub wypłaty nie odpowiada sumie postawionych zakładów (klient musi postawić zakłady o łącznej kwocie równej sumie wszystkich wpłat, a każdy zakład musi być postawiony po kursie przynajmniej 1.1). Wysokość możliwej do wypłacenia kwoty zostanie obliczona na podstawie kwoty zakładów postawionych w ramach danej wpłaty;
 3. odmowy wypłacenia środków, jeżeli konto gracza zostało użyte niezgodnie z jego przeznaczeniem. W takim przypadku przed wypłatą środków konto gracza musi zostać poddane weryfikacji.
 1. Dział bezpieczeństwa 22BET nie zaleca:
  1. przelewania pieniędzy między systemami płatności;
  2. dokonywania wpłat i wypłat środków bez postawienia zakładów.
  3. W takich przypadkach środki zostaną zwrócone na konto gracza.
 2. Jeśli 22BET ma jakiekolwiek wątpliwości odnośnie do tożsamości, adresu, metody płatności lub innych danych dotyczących klienta (wiek, karta kredytowa lub debetowa, inne dane), oprócz dokumentów przedstawionych podczas procesu weryfikacji, 22BET ma prawo poprosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające tożsamość klienta, źródło jego środków lub innych przedstawionych danych. Do czasu zakończenia weryfikacji takich danych 22BET ma prawo zawiesić możliwość dokonywania wypłat. 22BET dołoży wszelkich starań, aby procedura weryfikacji została zakończona w ciągu 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin od otrzymania ostatniego wymaganego dokumentu. Jeśli w wyniku przeprowadzanej weryfikacji wyniknie, że jakiekolwiek przedstawione dane są nieprawidłowe lub fałszywe, 22BET ma prawo do unieważnienia wszystkich zakładów i zawieszenia wszystkich transakcji do czasu, gdy właściciel konta przedstawi satysfakcjonujące wyjaśnienie rozbieżności.
 3. 22BET ma prawo wymagać przedstawienia oryginalnych lub poświadczonych drukowanych kopii dokumentów i przesłania ich listem poleconym.
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za opłacenie wszystkich opłat i podatków za jego wygrane, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie zamieszkania klienta.

Na wyciągu płatności mogą być widoczne jako 22bet.com +35723020534

8. WYNIKI MECZÓW, TERMIN ORAZ CZAS ICH ROZPOCZĘCIA, TRYB ROZSTRZYGANIA KWESTII SPORNYCH

Najważniejsze informacje:

 • Wszelkie roszczenia dotyczące wyników wydarzeń należy zgłaszać w ciągu 10 dni od zakończenia wydarzenia
 • Mecze, które nie zostały zakończone lub wyniki uznane za nieważne, liczone są po kursie 1.
 • Jeżeli zawodnik, którego dotyczył zakład nie brał udziału w meczu, kurs jest liczony jako 1.
 • Rezygnacja zawodnika przed rozpoczęciem wydarzenia powoduje unieważnienie.

Rozliczenie zakładów może być zmienione ze względu na niepoprawny wynik podany przez bukmachera.

 1. Przy rozliczeniu zakładów bierze się pod uwagę faktyczny czas rozpoczęcia wydarzeń, który orientacyjnie podaje się na podstawie dokumentów oficjalnych organizacji,  prowadzącej zawody sportowe, a jeżeli brak takich zatwierdzonych dokumentów, to podstawie oficjalnych stron internetowych federacji sportowych, stron internetowych klubów sportowych oraz innych źródeł informacji sportowej.
 2. Zakłady bukmacherskie nie ponoszą  odpowiedzialności za rozbieżności terminu i czasu z rzeczywistym czasem rozpoczęcia wydarzeń. Termin i czas rozpoczęcia wydarzenia mają charakter orientacyjny. Przy rozliczeniu zakładów bierze się pod uwagę faktyczny czas rozpoczęcia wydarzenia, które ustala się na podstawie dokumentów oficjalnych organizacji prowadzącej zawody.
 3. Zakłady bukmacherskie nie ponoszą odpowiedzialności za nieścisłości w nazwach mistrzostw; czasie trwania meczów (wydarzeń sportowych). Dane, pojawiające  się na stronie mają charakter orientacyjny. Klienci muszą korzystać z innych niezawisłych źródeł informacji dla weryfikacji danych wydarzenia sportowego.
 4. Informacje o warunkach pogodowych w rozdziałach Sport i Na żywo mają charakter orientacyjny. Ewentualne niezgodności warunków pogodowych z rozdziałów Sport i Na żywo nie mogą być przyczyną anulowania postawionych zakładów.
 5. Roszczenia odnośnie do wyniku wydarzenia przyjmowane są w ciągu 10 dni kalendarzowych od momentu zakończenia wydarzenia przy obecności oficjalnych dokumentów organizacji, prowadzącej zawody.
 6. Zakłady, zrobione po rozpoczęciu wydarzenia, rozliczane są ze współczynnikiem „1” (z wyjątkiem zakładów na żywo); w akumulatorach współczynnik takich stawek równa się „1”.
 7. Jeżeli użytkownik zrobił zakład na wydarzenie, wynik którego był przez niego znany, to taka stawka zostaje anulowana. W takim przypadku zakłady bukmacherskie podejmują decyzję po przeprowadzeniu specjalnego dochodzenia zamkniętego. Wszystkie czynności w stosunku do takiej stawki czasowo zawieszają się.
 8. Zakłady SPORTY. Jeżeli mecz lub zawody z jakiegoś powodu jest opóźniony lub przeniesiony na więcej niż 48 godzin (taki czas jest orientacyjny, zakłady bukmacherskie mają prawo według swojego uznania zostawić takie stawki za obowiązujące w celu uniknięcia sporów, które mogą powstać przy przeniesieniu meczu więcej niż na 48 godzin od chwili oficjalnego zaplanowanego czasu rozpoczęcia), wówczas takie stawki są unieważniane. Wydarzenie uważa się za przeniesione, jeżeli zmienia się oficjalny czas rozpoczęcia wydarzenia.
 9. Zakłady NA ŻYWO. Jeżeli mecz lub zawody z jakiegoś powodu przerywa się a rozpoczyna się w ciągu 5 godzin od chwili jego początku, to wszystkie stawki są ważne. Jeżeli przerwany mecz lub zawody nie ponowi się w ciągu 5 godzin od momentu rozpoczęcia, to stawki zostają rozliczone ze współczynnikiem „1”, za wyjątkiem tych przypadków kiedy wynik stawki już został rozstrzygnięty. Taka reguła nie rozpowszechnia się na wydarzenia, które według regulaminu prowadzenia zawodów mogą zostać zakończone w terminie, przewyższającym 5 godzin (patrz punkt 9. „Regulamin dyscyplin sportowych”).
 10. Jeżeli jakikolwiek mecz nie został zakończony i uważa się za nieważny (patrz punkt 9 „Regulamin dyscyplin sportowych”), to takie wyniki, które jednoznacznie ustalone w momencie jego zatrzymania (na przykład, wynik pierwszej połowy, pierwsza strzelona bramka oraz czas jej strzelenia, itd.) zostają rozliczone w ramach stawki. Wszystkie inne stawki zostają rozliczone ze współczynnikiem wygranej równym „1”.
 11. Jeżeli uczestnik zawodów rezygnuje z walki do momentu rozpoczęcia wydarzenia, to wszystkie stawki na tego zawodnika zostają unieważnione.
 12. Jeżeli uczestnik zawodów z jakiegoś powodu (kontuzja, rezygnacja, itd.) zostaje wyeliminowany z zawodów, to wszystkie stawki, zrobione do początku ostatniej rundy lub etapu zawodów, w których on brał udział, uważają się za ważne, pozostałe stawki zostają anulowane.
  Rozliczenie meczu tenisowego z powodu rezygnacji jednego z graczy odbywa się według Regulaminu, punkt 9.22.
 13. Jeżeli uczestnik, członek drużyny (piłkarz, hokeista, koszykarz, itd.), nie brał udziału w meczu, współczynnik wygranych zakładów na niego rozlicza się ze współczynnikiem „1”, jeżeli nie jest to omówione inaczej.
 14. Jeżeli w meczu tenisowym odnotowana rezygnacja (dyskwalifikacja) do momentu rozpoczęcia meczu, to współczynnik wygranej równa się „1”, oprócz stawek na wynik uczestnika w zawodach. Jeżeli mecz tenisowy zostaje przerwany, nie zostaje zakończony tego samego dnia i przeniesiony, stawki na niego są ważne do zakończenia turnieju, w ramach którego ten mecz odbywał się, dopóki ten mecz nie zostanie zakończony lub nie będzie rezygnacji jednego z uczestników. Rozliczenie meczu tenisowego z powodu rezygnacji jednego z uczestników odbywa się według Regulaminu, punkt 9.22.  
 15. Jeżeli w wydarzeniu (meczu, porównaniu lub walce) wskazana jest jedna para uczestników (drużyn, sportowców), a następnie skład pary się zmienia, to wszystkie stawki na takie wydarzenie zostają anulowane.
 16. W zawodach zespołowych, przy zmianie jednego lub kilku uczestników jednej z drużyn z jakiegokolwiek powodu, stawki na wynik meczu są ważne. 
 17. W deblach, jeżeli wskazany skład debli, przy zamianie choć by jednego z uczestników współczynnik wygranej stawki będzie równać się „1”; jeżeli skład debli nie wskazany, to stawki są ważne.
 18. W zawodach, gdzie są używane pojęcia „gospodarze” oraz „goście” w przypadku przełożenia wydarzenia:
  1. na neutralnym terenie, stawki są ważne;
  2. na terenie drużyny-przeciwnika, stawki są ważne.
 19. Jeżeli pojęcia „gospodarze” i „goście” nie są możliwe do zastosowania dla wydarzenia (na przykład przy indywidualnych oraz deblowych dyscyplin sportowych), to przy zmianie miejsca prowadzenia wydarzenia, wszystkie stawki na takie wydarzenie zostają ważne.
  Drużyny NBA, NHL, AHL, CHL, OHL, WHL, Ligi hokejowej wybrzeża wschodniego Ameryki Północnej mogą być umieszczone jak w prostej kolejności (gospodarze – goście) tak i w odwrotnej. W przypadku odwrotnego umieszczenia zwrotu stawek nie dokonuje się.
 20. W meczach towarzyskich, towarzyskich turniejach klubowych przy zmianie miejsca wydarzenia wszystkie stawki są ważne.
 21. Jeżeli za zwycięzcę zawodów został uznany więcej niż jeden uczestnik lub drużyna, współczynniki wygranej stawek na takich uczestników dzielą się na ilość zwycięzców. Na przykład, jeżeli dwa uczestnika ogłoszone są uczestnikami, to współczynniki wygranych stawek dzielone są na dwa.
 22. Dyscypliny sportowe lub sytuacje, dla których nie istnieje szczególnego opisu właściwości przyjmowania oraz rozliczenia stawek, podlegają Ogólnym warunkom Regulaminu. 
 23. W kwestiach spornych, precedensowych, decyzja końcowa podejmowana jest Zakładami Bukmacherskimi.
 24. W przypadku niezgodności danych z różnych źródeł informacji (terminu, czasu, wyniku, nazwy zespołu) zakłady bukmacherskie zawieszają wypłatę wygranej do końcowego ustalenia prawdziwości takich danych. Jeżeli wynik zakończonego wydarzenia, umieszczony na stronie oficjalnej, różni się od danych transmisji telewizyjnej, to zakłady bukmacherskie pozostawiają za sobą prawo rozliczać wydarzenie według danych transmisji telewizyjnej.
 25. W przypadku znalezienia błędu w programie kształtowania współczynników oraz przyznania się do błędu przez zakłady bukmacherskie, wszystkie zrobione stawki na takie wydarzenia uważają się za wygrane i rozliczają się ze współczynnikiem wygranej „1”.
 26. Jeżeli początkowy wynik zakończonego wydarzenia został rozpatrzony ponownie i jedna ze stron dostaje walkower (anulowanie nie jest brane pod uwagę), to stawki rozliczają się zgodnie z początkowym (faktycznym) wynikiem. Za faktyczny uważa się wynik, ogłoszony na podstawie oficjalnych protokołów oraz innych oficjalnych źródeł informacji bezpośrednio po zakończeniu wydarzenia.